نیروهای هوادار معمر قذافی با محاصره شهر زواره ، این شهر را که به مدت سه روز در دست انقلابیون است ، از هر سو گلوله باران می کنند .
شنبه, 05 بهمن 1392 21:38

دیدار مردم با رئیس جمهور

مردم از این دیدار بسیار خرسند شدند

صفحه6456 از6456