سه شنبه, 08 دی 1394 18:10

صالحی : به جای 80 تُن کیک زرد ، 200 تُن دریافت کردیم

صالحی : به جای 80 تُن کیک زرد ، 200 تُن دریافت کردیم

ریس سازمان انرژی اتمی کشورمان ، گفت : براساس محاسبات باید 80 تن کیک زرد از روسیه می‌گرفتیم؛ ولی شرایطی پیش آمد که 200 تن دریافت کردیم.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبر و تفسیر برون مرزی ؛ علی اكبر صالحی ریس سازمان انرژی اتمی با بیان اینكه 11 تن اورانیوم غنی شده به روسیه ارسال و 200 تن كیک زرد دریافت كردیم٬ گفت: براساس محاسبات باید 80 تن كیک زرد میگرفتیم؛ ولی شرایطی پیش آمد كه 200 تن دریافت كردیم.

وی با تایيد پایان تبادل اورانيوم غنی شده با کيک زرد گفت: براساس برجام متعهد هستيم تا قبل از روز اجرایی شدن برجام تکليف اورانيوم غنی شده مازاد بر ميزان تعيين شده را روشن کنيم. وی با ذکر این نکته که سه راه برای این امر متصور است٬ اظهار کرد : یا اینکه اورانيوم مازاد را به مجتمعهای سوخت تبدیل کنيم که دو سه سال طول میکشد و راهی نيست که ما اتخاذ کنيم چون زمانبر است.

ریس سازمان انرژی اتمی که با خبر نيمروزی شبکه اول سيما گفتگو میکرد٬ افزود: راه دوم اینکه اورانيوم غنی شده را رقيق کنيم که باید از اورانيوم توليد شده استفاده کنيم که کار نامعقولی است که این همه زحمت کشيدیم و غنی سازی کردیم و آن را به حالت اول برگردانيم.

صالحی گفت: راه سوم که منطقیتر و سهل الوصول بود این بود که ما اورانيوم غنی شده مازاد خود را مبادله یا عرضه کرده و بفروشيم و در این فروش هم هزینه غنی سازی٬ هزینه تبدیل اورانيوم و هزینه مواد اوليه را بگيریم. صالحی خاطرنشان کرد: لذا تحت عنوان تبادل سوخت این را مطرح میکنيم. در بين کشورهای در حال توسعه کشوری را سراغ نداریم که بتواند وارد بازار خرید و فروش اورانيوم غنی شده شود و ما اولين کشور در این زمينه هستيم.

رئيس سازمان انرژی اتمی درباره بازطراحی راکتور اراک نيز گفت: بازطراحی راکتور اراک از یکسال گذشته شروع شده و همچنان ادامه دارد. طراحیهای مفهومی آن انجام شده و طراحیهای پایهای در حال انجام است.

وی ادامه داد: در خصوص اقداماتی که باید انجام بگيرد که ضمانت لازم برای همکاریهای طرف مقابل در آن دیده شود٬ آن اقدامات در حال انجام است که براساس آن اقدامات بقيه کارها را پيش خواهيم برد.118/111

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید