وزارت کشور مغرب از بازداشت شماری مرتبط با گروه تروریستی داعش در این کشور خبر داد.

 

 

 

ساحل عاج و بنین بر مبارزه علیه تروریسم تاکید کردند .

 

 

 

سودان بخشی از نفت صادراتی سودان جنوبی را به علت ناتوانی این کشور در پرداخت مالیات انتقال و صادرات نفتش برای خود برداشت. 

 

 

 

 اتحادیه عرب از تشکیل دولت وحدت ملی در لیبی استقبال و آن را گامی مهم برای تحقق آشتی ملی فراگیر در این کشور دانست. 

وزیر گردشگری مصر از بی سابقه ترین خسارت صنعت گردشگری این کشور در 20 سال اخیر خبر داد.

سه شنبه, 29 دی 1394 16:45

تشکیل دولت وحدت ملي در ليبي

دولت وحدت ملی لیبی در چارچوب موافقتنامه ای مورد مناقشه با هدف پایان دادن به سال ها خونریزی، تشکیل شد.

مجلس نمایندگان مصر، در پی اجبار نخست وزیر به عزل چند وزیر به علت ناکارامدی است. 

حدود چهارده میلیون نفر از مردم جنوب آفریقا به دلیل خشکسالی که بر اثر پدیده آب و هوایی ال نینو تشدید شده است، باخطرگرسنگی مواجه هستند.

 سازمان عفو بین الملل از دولت جمهوری دمکراتیک کنگو به علت استفاده از کودکان کم سن در کار معدن انتقاد کرد.

رئیس شورشیان مسلح سودان جنوبی امضای توافقنامه صلح را منوط به اجرائی شدن 2 شرط خود کرد.