چهارشنبه, 09 دی 1394 07:35

تحولات شرق آسیادر سال 2015

محمد مهدی غفاری- آسیا درسالی که گذشت ، شاهد تحولات سیاسی ، اجتماعی و امنیتی متعددی بود . از سقوط دو فروند هواپیمای مسافربری مالزی گرفته تا گسترش عملیات تروریستی با محوریت داعش در اندونزی ، مالزی و مناطق جنوبی فیلیپین و تایلند، همچنین تصویب لایحه امنیتی در پارلمان ژاپن ، تشدید جنگ لفظی همراه با هشدارها و تهدیدهای دوکره ، حضور نظامی چین دردریای چین جنوبی و تشدید اختلاف های ارضی بین کشورهای مدعی مالکیت دراین دریا و دیدار تاریخی رئیس جمهوری چین با رئیس حکومت تایوان. تمرکز در این نوشتار  روی مهمترین تحولات آسیا در سال گذشته است .

ژاپن

در ژاپن پارلمان این کشور ، علیرغم اعتراضات گسترده قشرهایی از مردم وبرخی رهبران احزاب و شخصیت های سیاسی این کشور ،سر انجام لایحه امنیتی را تصویب کرد .تصویب این لایحه باعث شد تاژاپن دارای ارتش شود.ژاپن بعداز جنگ دوم جهانی وشکست از آمریکا تا تصویب لایحه امنیتی دراواسط سال گذشته میلادی ،فاقد ارتش بود .


مردم ژاپن درخلال تظاهرات خود،هم به سیاست همپیمانی امنیتی توکیو باواشنگتن و هم سیاست های شینزوآبه نخست وزیراین کشور را در مورد احیای میلیتاریسم و پایان دوران آرامش طلبی مورد انتقاد قرار دادند . آبه اما برضرورت، تقویت امنیت با هدف حفظ حاکمیت ملی وتمامیت ارضی تاکید داشت و سرانجام موفق به تصویب لایحه امنیتی در پارلمان شد .پارلمان ژاپن در مقطعی این لایحه را تصویب کرد که ،دولت توکیو باچین برسر،رشته جزایردیائویو/ به ژاپنی سنکاکو / دردریای چین شرق اختلاف پیدا کرد .

 

ماجرای دریای چین

پکن این جزایر را متعلق به خود میداند در حالیکه ژاپن به استناد برخی مدارک و شواهد تاریخی ، خود را مالک این جزایر معرفی می کند .پدیدار شدن این چالش بین دو غول اسیا باعث شدتاآمریکابه دفاع ازژاپن در تقابل با چین قرار بگیرد .

چین در اولین ماههای سال گذشته میلادی اقدام به ایجاد منطقه دفاع هوایی برفراز دریای چین شرقی و چین جنوبی کرد . دردریای چین جنوبی ویتنام وفیلیپین با طرح این ادعا که مالک بخش هایی ازاین دریا هستند در صف مقابل چین و عملا درکنار ژاپن قرار گرفتند.اقدام چین برای حمل میلیون هاتن مصالح ساختمانی در جزایر اسپراتلی واقع دردریای چین جنوبی برای ساختن جزایر مصنوعی ، پای امریکا را به این دریا باز کرد .
آبه اما درژاپن برای اقناع افکار عمومی،این رویکرد نظامی چین رابهانه مناسبی برای داشتن ارتش توجیه کرد . آبه گفت : ژاپن باید دارای سیاست مستقلی باشد وبتواند از منافع خود در آسیا دفاع کند و این امر زمانی میسراست که ژاپن دارای ارتش باشد .شینزوآبه نخست وزیر ژاپن خطاب به مردم واحزاب مخالف گفت ،با داشتن یک ارتش قوی می توان در مقابل سلطه جویی ها ی نظامی چین و سلاحهای هسته ای کره شمالی ایستادگی کرد . اما چین مثل همیشه دولتمردان توکیو را به عبرت گرفتن ازتاریخ و تکرار نکردن به اشتباه دعوت کرد .

شبه جزیره کره


در سال گذشته ، جنگ لفظی همراه با تهدیدها وهشدارها بین دوکره تشدید شد و در گستره شبه حزیره کره، هر از گاهی کره شمالی و کره جنوبی یکدیگر را به بی ثبات کردن منطقه متهم کردند . رزمایش های متعدد و نوبتی کره جنوبی با آمریکا از دید کره شمالی ناامن کردن منطقه ارزیابی شد . زیرا به زعم دولتمردان پیونگ یانگ رزمایش های مشترک آمریکا وکره جنوبی مقابله آشکار این دو کشورعلیه حاکمیت کره شمالی بوده است .کره شمالی درباره رزمایش های مشترک کره جنوبی و آمریکا گفت : همه این اقدام های نظامی درراستای گسترش روز افزون بی ثبات کردن منطقه و تیره شدن روابط دو کره بوده است .کره شمالی خطاب به افکارعمومی در شبه جزیره وحامیان کره جنوبی گفت : سیاستهای سئول نمیتواند به اختلاف های دو کشور پایان دهد . کره شمالی هشدار داد اگر کره جنوبی در میزان سرسپردگی اش به آمریکا همچنان در پی تغییر محیط امنیتی شبه جزیرهکره باشد ، پیونگ یانگ بی هیچ ملاحظه ای ،آماده رویا رویی باهر گونه تهدیدی است.کره شمالی میگوید ، رزمایش های مشترک کره جنوبی و آمریکا شرورانه است و هدفی جز ضربه زدن به تمامیت ارضی کره شمالی ندارد . از نگاه پیونگ یانگ مادام که هزاران نیروی نظامی امریکا درخاک کره جنوبی مستقرباشند ،هدف جز ادامه سیاست های خصمانه امریکا علیه موجودیت کره شمالی نیست . مقامات کره شمالی تصریح کردند تا زمانی که خط تهدیدها و هشدارهای امریکا علیه کره شمالی و در دفاع از کره جنوبی به قوت خود باقی باشد ، پیونگ یانگ همچنان از سیاست بازدارندگی هسته ای استفاده خواهد کرد . یوکیو آمانو رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی در دیدارهایی که درسال گذشته بابرخی مقامات کره جنوبی داشت گفت کره شمالی فعالیت های هسته ای حود را با چابکی دقت و ظرافت ادامه می دهد .از دید کره شمالی آمانو نیز در سیاستی جابندارانه باهدف تضعیف کره شمالی در همگامی با آمریکا در پی اعمال سیاست های تنبیهی کره شمالی است .بقای تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه کره شمالی موید همین دیدگاه بوده است . خارج شدن کره شمالی از مذاکرات شش جانبه در واقع ناشی از همین سیاست های سخت گیرانه وعمل نکردن کشورهای زیربط به تعهدات خود در قبال کره شمالی بوده است

چین و تایوان


دیدار تاریخی رئیس جمهوری و دبیرکل حزب کمونیست چین با "مااینگ جو " رئیس حکومت تایوان در سنگاپور نیز از جمله رویدادهای مهم این قاره درسال گذشته بوده است . شی جینپینگ رئیس جمهوری چین و مااینگ جورئیس حکومت تایوان در هفتم نوامبر 2015 در سنگاپور بایکدیگر گفت وگو کردند . طرفین دراین دیدار ضمن تمرکز براهمیت صلح و توسعه برتحکیم مناسبات دو سوی تنگه تایوان تاکید کردند . همانطور که انتظار می رفت ،دیدار رئیس جمهوری چین و رئیس حکومت تایوان باعث تحکیم مناسبات دو سوی تنگه تایوان شد . زیرا دومقام تصریح کردند که باید برای دنیا ثابت شود که چین وتایوان خواستار صلح ، توسعه و ثبات منطقه ای و جهانی هستند .این دیدار پس از 66 سال انجام شدو به همین دلیل در کانون توجه بنگاه های خبری منطقه و جهان نیز قرار گرفت . در آن دیدار هیچ توافقنامه ای امضاء نشد ولی آنچه در افکار عمومی منطقه و جهان مهم تلقی شد ،انجام یک دیدار تاریخی پس از 66 سال بین رهبران پکن و تایپه بوده است . حزب باسابقه کومین تانگ "همبستگی ملی " از زمان به قدرت رسیدن درتایوان تلاش خود را برای کاهش تنش ها ، افزایش همکاریها و انعقاد قرارداد همکاریها در زمینه های مختلف با چین به کارگرفت . حاصل این رویکرد درولت تایپه معاملات باارزش 14 میلیارد دلاری با چین بود . چین نشان داد که ازروند فعالیت ها و سیاستگذاریهای کومین تانگ راضی است اما تظاهرات چند صد هزار تایوانی علیه شی جینپینگ رئیس جمهوری و دبر کل حزب کمونیست چین درتایوان وملاقات مااینگ جو بارهبر چین درسنگاپور نشان داد که همه مردم جزیره تایوان برای همکاری با چین نظرموافق ندارند . علیرغم اقدامات حزب کومین تانگ و مااینگ جو رئیس حکومت تایوان درخصوص کاهش تنش ها در دو سوی تنگه تایوان هنوز نمی توان نقطه پایانی برنگرانی های چین درخصوص تایوان گذاشت. طرح مجدد موضوع فروش تسلیحات پیشرفته آمریکادر ماههای پایانی سال گذشته به تایوان ، موید همین دیدگاه است ، پکن بارها اعلام کرد که با هرگونه خرید تسلیحاتی از سوی تایوان مخالف است و در ادامه وزارت خارجه چین با انتشار بیانیه ای خاطر نشان ساخت که چین امضای هرگونه قرار داد خرید تسلیحاتی تایپه با واشنگتن را مغایر با قوانین وضع شده بین چین و آمریکا میداند و آن را مخل روابط دو سوی تنگه تایوان واتحاد و بازگشت تایوان به سرزمین اصلی تفسیر می کند .

 

110/110

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید