کارشناس مسایل سیاسی- فرهنگی افغان تاکید کرد اگر جوانان غربی به پیام دلسوزانه رهبر انقلاب اسلامی گوش بدهند بی شک به نفع آنها و به نفع جهان خواهد بود.

 

کارشناس مسایل خاورمیانه گفت رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب نامه ای به جوانان غربی به منزله نوری برای شناخت حقیقت اسلام است.

تحلیلگر مسائل سیاسی، گفت هدف رهبر معظم انقلاب اسلامی از نوشتن نامه برای جوانان غربی، آشکار کردن واقعیت و حقیقت اسلام است نه آن چیزی که تروریست های داعش و تکفیری ها تاکنون نشان داده اند.

رییس جمعیت علمای پاکستان نامه دوم رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان غرب را بسیار مهم و نشانه آینده نگری ایشان دانست و گفت که آثار این گونه اقدام های هدایتگرانه، در آینده به وضوع مشهود خواهد بود.

نویسنده و تحلیلگر مسایل منطقه گفت نامه مقام معظم رهبری در سطح خیلی بالای علمی نوشته شده و معیارهای عظیم انسانی در قالب درس به جوانان غربی تفهیم شده است.

استاد دانشگاه صلاح الدین کردستان عراق گفت نامه مقام معظم رهبری تاکید بر وحدت رویه کشورهای جهان برای مقابله با پدیده شوم تروریسم دارد.

 

 

 

نویسنده و تحلیل گر افغانستان و رئیس خبرگزاری بست باستان افغانستان گفت: اگر نامه دوم رهبر معظم انقلاب بدست جوانان غرب برسد می تواند تغییراتی مهمی در غرب ایجاد کند.

 

 

 

کارشناس مسائل اجتماعی در کنیا گفت: نامه رهبر انقلاب اسلامی به جوانان غربی از اهمیّت ویژه ای برخوردار است، چرا که در آن به رویدادهای مختلف جهان به خصوص مسائل سیاسی روز دنیا اشاره شده است.

  عضو مجلس اعلای اسلامی شیعه در لبنان گفت: دومین نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به جوانان غربی در مقابل موج بزرگ انحرافی می باشد که این روزها جهان با چالش جدی روبرو ساخته است.

 

 

 

محقق و تحلیلگر سیاسی لبنانی گفت: خنجری (طبق تعبیر پوتین) که اردوغان از پشت به روسیه وارده کرده است جای هیچ توجیه سیاسی یا دیپلماتیکی را برای ملاقات پوتین با اردوغان باقی نگذاشته است.