کارشناس و فعال سیاسی-فرهنگی افغان تاکید کرد، پیام ها و نامه های رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان غربی برای آنان و برای جهان اسلام سرنوشت ساز است.

روزنامه نگار ایتالیایی، نامه دوم رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به جوانان غربی را پیامی هوشمندانه و به موقع دانست.

روزنامه نگار و ایران شناس ایتالیایی گفت: نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان غربی، روشنگر و با هدف آشنا نمودن جوانان غربی با اسلام واقعی منتشر شده است.

کارشناس امور خاورمیانه، نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان غربی را پیامی ارزشمند دانست و گفت: این نامه با هدف نشان دادن ارزش های واقعی اسلام، نگارش شده است.

رئیس کرسی ایران شناسی دانشگاه دولتی ایروان گفت: انتشار نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان غربی در برهه زمان کنونی که جهان در تروریسم و بحران های امنیتی گرفتار شده از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

فرزان ثری- رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران برای دومین بار، جوانان غربی را مخاطب نامه ای صمیمانه و بیدارگرانه قرار دادند.

 

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) بر روشنگری نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان اروپایی نسبت به وقایع تلخ موجود در جهان و عوامل اصلی این وقایع تاکید کرد.


حجت الاسلام و المسلمین محمدحسن اختری در گفتگو با خبرنگار برون مرزی گفت: این نامه حرکت بسیار ارزنده و گام مفید و موثری بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی از سال گذشته آن را آغاز کردند و نخستین نامه خود را به جوانان اروپایی و آمریکایی فرستادند که بر اساس شواهد و اسناد موجود، بازتاب بسیاری در بین جوانان غربی داشت و توانست در بیداری و هوشیاری آنان نسبت به وقایع پیرامونی شان موثر باشد.

وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان اروپایی برای شناخت اسلام ناب و حقیقی ادامه داد: نامه دوم رهبری که پس از جنایات پی در پی داعش در اروپا و به ویژه پاریس ارسال شد، بسیار بجا بود تا بتواند برای دشمنان غربی اسلام و برخی جوانان ناآگاه در اروپا و آمریکا حقایق را روشن کند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه دوم تاکید کردند که غربی ها با در پیش گرفتن سیاست حمایت از داعش و گروههای تروریستی به موفقیت نخواهند رسید و صحنه سازی ها نیز برای بدنام کردن اسلام نتیجه ای نخواهد داشت.

حجت الاسلام اختری با اشاره به تاکید رهبری به هوشیاری جوانان غربی در مقابله با توطئه های آمریکا، رژیم صهیونیستی و هم پیمانان آن در خاورمیانه برای حمایت از داعش اظهار کرد: آنان بودند که داعش را حمایت کردند و حتی دولت فرانسه نیز به حمایت از این گروه تروریستی اقدام کرد که هم اکنون این گروه ها، فرانسه و دیگر کشورهای غربی را هدف قرار داده است.

وی مسلمان نبودن گروه های تروریستی داعش را از تاکیدات مهم نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی برشمرد و افزود: به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی این گروه ها از اسلام خارج هستند و نباید اقدامات آنان به نام اسلام نوشته شود و همه جوانان غربی باید اسلام اصیل را بشناسند و با آن آشنا شوند.119/110

 

 

 

اندیشمندان آفریقایی بر اهمیت نامه دوم رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان غربی تأکید کردند.

کارشناس امور بین الملل اهل کلمبیا نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان غرب را امری ضروری برای دعوت بشریت به تفکر و تدبر و هدایت انسانها دانست.

 

فعال صلح‌طلب آمریکایی گفت، نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران به جوانان غرب، تلاش‌های دولتمردان و رسانه‌های غربی برای دروغ‌پراکنی را خنثی کرد.