تحلیل گر کنیایی، نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان غربی را در شناساندن اسلام بسیار مثمرثمر خواند.

نامه دوم رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان کشورهای غربی و توصیه به آنها در زمینه لزوم شناخت اسلام حقیقی و مطالعه در این باره همچنان در رسانه های بین المللی و شبکه های اجتماعی بازتاب دارد.

عالم دینی افغانستان تاکید کرد پیام نامه مقام معظم رهبری به جوانان غربی مبتنی بر اصول اخلاقی و انسانی است و مورد توجه همه جوانان قرار خواهد گرفت.

 تحلیل گر مسائل جهان اسلام در تانزانیا گفت:نامه مقام معظّم رهبری ماهیّت گروههای تکفیری و تروریستی را افشاء می کند.

نامه مقام معظم رهبری به حوانان غربی بازتاب های مثبتی را در میان جوانان کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا به دنبال داشته است.

 

مدیر شورای مفتی‎های روسیه و رئیس اداره مسلمانان بخش آسیایی این نهاد ، گفت نامه دوم رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان در کشورهای غربی ، بیانگر ابعاد راهبرد تروریستی ضد اسلامی غرب است.

 نویسنده و اندیشمند اسلامی- مصری گفت :نامه آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان غربی گفتمان اسلامی را وارد مرحله پیشرفته تری می کند به این معنا که مشکل جهان اسلام این است که یک نماینده و معرف واقعی ندارد.

 

نماینده مردم استان کردستان در مجلس خبرگان رهبری، نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان کشورهای غربی را افشا کننده ریشه های اصلی تروریسم توصیف کرد.

روزنامه نگار ایتالیایی، گفت نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان غربی به علت سادگی و صراحت ، نامه حقیقت نام دارد.

 رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت: نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان غربی مبنای جدیدی برای تعاملات جهان اسلام و غرب را بر اساس عقلانیت ، حقیقت و احترام به فرهنگ‎ها پی ریزی کرد.