روزنامه نگار ایتالیایی، گفت محکومیت تروریسم در هر جای جهان و شناخت صحیح اسلام ، ویژگی مهم نامه دوم رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان غرب است.

دانشجوی ارمنستانی، گفت در نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان غرب، به درستی به هدف دار بودن تبلیغات وسیع درباره حملات تروریستی در پاریس اشاره شده است.

کارشناس مسائل بین الملل، گفت توصیه به آینده نگری و صلح طلبی در نامه دوم رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان غربی به خوبی دیده می شود.

 امام جماعت یکی از مساجد شهر تالش نشین لریک جمهوری آذربایجان گفت برخلاف خواست دولت های غربی ، جوانان جهان امروز تشنه شنیدن حقایق دین اسلام هستند.

جوانان و دانشجویان ولایت بدخشان افغانستان از نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان غربی استقبال و آن را در شناخت حقایق و واقعیات رویدادهای امروز جهانی مهم دانستند.

عضو شورای مرکزی حزب اسلامی افغانستان ، نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به جوانان غرب در برهه زمانی کنونی را بسیار مفید دانست و گفت جوانان غربی درس های بسیاری از این نامه خواهند گرفت.

کارشناس  ایتالیایی گفت، توجه به نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی، بهترین شیوه برای آگاه ساختن جوانان غربی و شناخت اسلام است.

 تحلیلگر مسائل سیاسی ، گفت : نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به جوانان غربی ، تاثیر مثبتی بر این جوانان داشته است.

اسلام شناس ايتاليايي ، گفت نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان غرب با هدف آشنایی این جوانان با اسلام راستین، نگارشته شده است.

الهام آخوندان - در پی حادثه تروریستی پاریس، آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، دومین نامه خود را خطاب به جوانان غربی منتشر کردند.