رئیس جامعة المصطفی(ص) العالمیه با اشاره به اینکه در طول قرن‌ها مواجهه غرب با اسلام کشورهای غربی تصویری واژگون از اسلام ارائه داده‌اند، نامه مقام معظم رهبری به جوانان غربی را معالجه تصویرسازی واژگون غربی‌ها دانست.

حقوقدان، نویسنده و محقق علوم اسلامی ایتالیایی گفت: رسانه های موجود در غرب به دنبال پیاده کردن افکار خود، در ذهن جوانان و عموم مردم هستند.

دبیر ملی جنبش سوسیالیسم میهنی در ایتالیا، نامه دوم رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان غربی را تبیین حقایق اسلام توصیف کرد.

کارشناس امور بین الملل از مکزیک، نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی برای جوانان غربی را موثر و بااهمیت دانست.

روزنامه نگار افغان، نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان غربی را بیدار کننده دانست.

مدیر سایت خبری "online l’Interferenza" در ایتالیا ،  گفت رسانه های غربی با سانسور خبری در تلاشند ابعاد نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به جوانان غربی مسکوت بماند.

 

نامه مقام معظم رهبری به جوانان غرب می تواند در شکل گیری ذهنیتی جدید و واقعی از اسلام تاثیر مثبت بگذارد.

رییس انجمن عالمان اهل بیت استانبول گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه دوم خود به جوانان غربی؛ مسئله تروریسم را به عنوان درد مشترک همه انسان ها معرفی کرده اند.

مسلمان ایتالیایی درباره نامه اخیر رهبر انقلاب به جوانان غربی گفت، رهبر معظم انقلاب اسلامی این نامه را به عنوان پیامی برای روشن شدن حقیقت اسلام به جوانان غربی نوشته اند.

نامه رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانان غرب، پیام امید و معنویت بود.

صفحه1 از13