اسماعیل سلامی - اسلام هراسی یکی از راه های غرب به ویژه امریکا برای مقابله با اسلام و ضبط استقلال فرهنگی و اعتقادی مردم مناطق مختلف جهان و در عین حال تلاش برای انحراف افکار عمومی از جنایات خود و فرافکنی بوده است.
حاتم زاده مقدم - سفر دو روزه محمود احمدي نژاد رییس جمهوري ایران به تاجیکستان و بهره برداری از مهمترین پروژه فنی مهندسی این کشور در 20 سال گذشته یعنی سد و نیروگاه برق آبی سنگتوده 2، رویداد بسیار مهمی است که نمی توان به سادگی از آن گذر کرد.
مهدي مطهرنيا - آنچه که امروز در خاورمیانه می‌گذرد و از آن تحت عنوان بهار عرب یاد می‌شود، به واسطه شروع بیداری اسلامی در بستر زمانی پیشینی توانسته است به بروز و ظهور اعتراض‌های گسترده در منطقه خاورمیانه بینجامد و از آن تحت عنوان بهار عرب یاد شود.
چهارشنبه, 02 شهریور 1390 23:36

آيا آمریکا برنده تحولات لیبی است؟

عیسی گل وردی - پس از حل و فصل ماجرای لاکربی با محوریت انگلستان، نظام قذافی توانست بار دیگر روابط خود با غرب را ترمیم و صنعت نفت این کشور را به عنوان مهم ترین منبع درآمد ، بازسازی و احیا کند .
صفحه83 از83