رهبر شیعیان تایلند تاکید کرد، امام خمینی (ره) ویژگی های دینی و سیاسی برجسته ای داشت.

رئیس حزب اتحاد جمهوری آذربایجان گفت، امام خمینی "ره"دربرهه ای حساس از تاریخ جهان معاصر ،انقلابی عظیم در ایران را رهبری کردند که از اذهان جهانیان پاک نخواهد شد. 

استاد دانشگاه هند، امام خمینی(ره) را شخصیت معنوی منحصربفرد و تاثیرگذارترین شخصیت تاریخ معاصر دانست .

پنج شنبه, 14 خرداد 1394 08:50

تاثیر انقلاب اسلامی در منطقه

 سر وزیر جامو و کشمیر گفت انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) تاثیر زیادی در منطقه و جهان برجای گذاشته است.

دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی با بیان اینکه امام خمینی(ره) پرچم اسلام را بلند کرد و مبداء بیداری اسلامی در عصر ما بود، گفت: این حرکت امام سبب شد تا مسلمانان در سایر کشورهای اسلامی به این امواج بپوندند.

همایش "امام خمینی و اندیشه های راهگشا" در کابل پاینخت افغانستان برگزار شد.

یکی از محققان دانشگاه پکن از امام خمینی (ره) به عنوان رهبری با صلابت نام برد که انقلاب تحت رهبری ایشان با داشتن آموزه های جهانی، مرزهای جغرافیایی را درنوردید و دنیا را متحول کرد.

 معاون رئیس جمعیت اسلامی شانگهای چین، گفت: افکار امام خمینی(ره) میراث گرانبهایی برای مسلمانان جهان است.

 دبیرکل اتحادیه بین المللی سازمان های غیردولتی حامی ملت فلسطین، ظلم ستیزی را خصوصیت بارز حضرت امام خمینی(ره) دانست.

مسئول روابط عمومی کل سپاه با تشریح اقدامات سپاه در سالگرد ارتحال تاکید کرد: سپاه و بسیج زنده نگه داشتن راه و تفکر امام (ره) را برای جامعه مصونیت‌آفرین می‌دانند.

صفحه1 از3