نسرین خویی- نژاد پرستی و تبعیض نژادی همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات و آسیب‌های جوامع و ناقض حقوق انسان‌ها در دوره‌های مختلف تاریخی مطرح بوده و موجب برتری و سلطه گروهی بر گروه دیگر و عامل ایجاد اختلاف و بروز ناامنی و جنگ در جوامع مختلف شده است . از اینروست که نژادپرستی به عنوان یک عامل نقض‌کننده حقوق بشر در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز نفی شده است .

نسرین خویی- هر روز اخبار جدیدی از سیاست‌های نژادپرستانه از نقاط مختلف جهان به گوش می‌رسد. اما آنچه در این میان توجه بیشتری را جلب می‌کند وجود پدیده نژادپرستی در کشورهایی است که همواره مدعی‌اند که حمایت از حقوق بشر باید در رئوس برنامه‌ها باشد و نژادپرستی پدیده‌ای مذموم است . کشورهای غربی از جمله کانادا در زمره این کشورها هستند. کانادا هرچند به عنوان کشوری مهاجرپذیر شناخته شده و بر این اساس سیاست چند فرهنگی (Multi- Cultural) را در پیش گرفته است، ولی در این کشور حقوق بسیاری از افراد و اقلیت‌ها به راحتی نقض می‌شود.

نسرین خویی- پس از جنگ جهانی دوم ،شرایط بین المللی و قدرت‌های استعماری دست به دست هم دادند تا جنبش صهیونیسم، موجودیت نامشروع خود را زیر پوشش به اصطلاح دولت یهود تشکیل دهد. این رژیم از ابتدا ماهیت نژادپرستانه خود را آشکار کرد ؛ چرا که نژاد پرستی یکی از مبانی پیدایش این رژیم بوده است .

نسرین خویی - نژادپرستی در انگلستان  یکی از مصادیق برجسته نقض حقوق بشر است . این پدیده در این کشور ، تاریخی دیرینه دارد و برخی گروه‌ها و سازمان‌ها در این کشور از نژادپرستی و دیگر اشکال تبعیض به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف خود و ارائه تصویری نادرست از یک نژاد یا مذهب خاص، بهره‌برداری می‌کنند.

نسرین خویی- هر چند فرانسه ادعا می‌کند مهد آزادی و حقوق بشر است اما گسترش برخی پدیده‌ها مانند نژادپرستی، مهاجرستیزی و حمله به مسلمانان، نوعی عقب‌گرد این کشور به قرون وسطی است.

نسرین خویی- تا چندی پیش شاید کسی باور نمی‌کرد که بعد از گذشت 70 سال از مرگ " آدلف هیتلر" رهبر نژادپرست آلمان ، بار دیگر اندیشه‌های او در خصوص " پاکی نژاد " و " برتری نژاد ژرمن " در آلمان مطرح شود و سازمان‌ها و گروه‌های متعددی بار دیگر اقدام‌های نژادپرستانه را در این کشور رواج دهند .

نسرین خویی- در دو دهه‌ اخیر رعایت حقوق بشر از جمله اصول اساسی مدنظر اتحادیه اروپا بوده است اما شواهد موجود و گزارش‌های سازمان‌های غیردولتی ، در مورد افزایش نژادپرستی در اروپا هشدار داده اند.

نسرین خویی- نظام سیاسی ایالات متحده‌ آمریکا ظاهرا بر لیبرالیسم مبتنی است. لیبرالیسم مکتبی فردگراست و در اصول و مبانی خود به مسائل و دغدغه‌های فردی توجه زیادی دارد از اینروست که در متمم و اصلاحیه قانون اساسی ایالات متحده آمده است: «کنگره در خصوص رسمیت بخشیدن به یک دین، یا منع پیروی آزادانه از آن یا محدود ساختن آزادی بیان یا مطبوعات یا حق مردم برای برپایی اجتماعات آرام و دادخواهی از حکومت برای جبران خسارت، هیچ قانونی را وضع نمی‌کند.»

نسرین خویی- بر اساس تحقیقات موسسه گالوپ در دو دهه اخیر همواره چهار موضوع در صدر مواردی بوده‌اند که به اعتقاد شهروندان آمریکایی مهم‌ترین مسائل جامعه این کشور هستند.

نسرین خویی- پیشینه نژادپرستی در آمریکا به شکل‌گیری این کشور و مهاجرت اروپاییان به این سرزمین باز می‌گردد.

صفحه1 از2