چهارشنبه, 02 ارديبهشت 1394 13:22

ایمان به صفات حضرت حق

وحدانیت خداوند، یکی از مهمترین صفات الهی است که جهان بینی اسلامی بر آن مبتنی است. درواقع اولین و مهمترین اصل از اصول عقاید دین اسلام، توحید است. اصل توحید، بر این حقیقت استوار است که خدایِ آفریننده عالم، یکتا و یگانه است و همتا و شریک و مانندی برای او وجود ندارد. این هستی پهناور و همۀ پدیده های عالم وجود، به دست توانای او آفریده شده و با تدبیر و حکمت او اداره می شود. همه موجودات به او نیازمندند و او از همه بی نیاز است.

جمعه, 21 فروردين 1394 09:52

نبوت؛ موهبتی آسمانی

 

وحی امری خارق العاده و نوعی شعور مرموز است که از حواس ظاهری انسان پوشیده است و در چارچوب تحلیل های طبیعی و مادی نمی گنجد و تنها به خواست و اراده خداوند صورت می گیرد. وحی، ادراک و ارتباطی خارج از حدود ادراکات و ارتباطهای شناخته شده ماست، با این حال از طریق آثار پربرکت و سازنده اش، به وجود آن ایمان داریم. پیامبران نیز، نقشِ گیرنده ای را دارند که پیام وحی را از مرکز فرستنده اش دریافت می‌کنند.

شنبه, 16 اسفند 1393 10:18

خالق مهربان من

خلق کردن و خالقیت، از صفات خداوند است که از صفات فعل او به شمار می رود. به این معنا که تنها خداوند خالق و آفریننده جهان هستی است و کسی جز او خالق نیست.

چهارشنبه, 06 اسفند 1393 12:07

پروردگار سمیع و بصیر

از صفاتی که خداوند با آن خوانده می شود و در آیات قرآن نیز مکرر از آن یاد شده است، "سمیع " به معنای "شنونده" و "بصیر" به معنای "بیننده" است. مقصود از اتصاف خداوند به این دو صفت، بینایى و شنوایى ظاهرى و معمولى آنگونه که در میان انسانها و حیوانات وجود دارد، نیست تا نیازمند گوش و چشم باشد.

بلال مؤذن پیامبر می گوید:

شبی که آیات 190 تا 194 سوره آل عمران بر پیامبر گرامی اسلام (ص) نازل شد، ایشان تا سپیده دم به مناجات ایستاده بود و می گریست. سحرگاه وقتی که برای نماز صبح به خدمت آن حضرت رفتم، چشمان اشک آلود ایشان را دیدم و تعجب کردم. به ایشان عرض کردم: یا رسول الله چرا گریه می کنی، درحالی که شما مشمول عنایات خاص خداوند هستی؟

دوشنبه, 27 بهمن 1393 16:16

رازهای آفرینش

جهان آفرینش کتابی است گشوده دربرابر ما که به هر لغت و زبانی خوانده می شود. پس هرکس از هر قوم و نژادی می تواند این کتاب را مطالعه کرده و در محتوای آن بیندیشد. هر اندازه معرفت انسان به رموز آفرینش افزایش یابد، به همان نسبت، شناختش به آفریدگار جهان بیشتر می شود.

پنج شنبه, 16 بهمن 1393 09:53

عدل الهی؛ فصل مشترک ادیان

اغلب ادیانى که به خدایى مشخص اعتقاد دارند، عدالت را به عنوان یکى از صفات خداوند معرفی می کنند.

همه اندیشمندان اعم از مادی و الهی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که جهان داراى یک علّت نخستین است که هستى او از خود اوست. اما فلاسفه مادّى، علّت نخستین را "مادّه" و فلاسفه الهى، علّت نخستین را "خدا" مى دانند.

تعالیم اسلام به دلیل برخی ویژگی های ذاتی آن می تواند پاسخگوی نیازهای انسان در هر عصر و زمانی باشد. اما آئینی که چهارده قرن قبل از سوی خداوند برای راهنمایی بشر به شاهراه سعادت نازل شده، چگونه می تواند خود را با جهانی که دائماً در حال تغییر و تحول است، تطبیق دهد؟

پنج شنبه, 02 بهمن 1393 13:35

ویژگی های احکام و تعالیم اسلام

 

از مجموعه تعالیم و برنامه های اسلام به وضوح استنباط می شود که اساس اسلام بر تفکر و تعقل قرار دارد و این امتیاز مهمی برای اسلام است.

صفحه1 از2