سرانجام پس از گذشت بیش از یک هفته از فاجعه منا، پیکر "سید حمید میرزاده" خبرنگار و گوینده صدا و سیما به تهران بازگشت.