پسر حاکم رأس الخیمه برای نخستین بار پس از مجروح شدن در یمن، در برابر دوربین‌ها قرار گرفت.
تصاویر ثبت شده در دوربین رستورانی که در پاریس مورد هجوم تروریستی قرار گرفت، حمله تروریست ها و واکنش قربانیان را نشان می دهد.

یکی از نقاطی که در سلسله حملات تروریستی روز جمعه در پاریس هدف قرار گرفت، رستورانی بود که لحظه حمله فرد مسلح و تیراندازی به سوی افراد حاضر در آن را در فیلم مشاهده می کنید.

حملات پاریس، 132 کشته و صدها زخمی برجا گذاشت.

گروه تروریستی داعش با انتشار فیلمی جدید در تویتر، دوباره فرانسه را تهدید کرد.