معمای هواپیمای طلایی مایاها هنوز ذهن دانشمندان و پژوهشگران را به خود مشغول کرده است.

العالم- نوزادی که در حال گریه است با گوش دادن به آیاتی از قرآن کریم که توسط پدرش پخش می شود، آرامش خاصی کسب کرده سپس به خواب عمیق فرو می رود.

استنلی کوبریک، کارگردان شهیر آمریکایی، فاش کرد که همه صحنه های نخستین فرودِ انسان بر سطح ماه، ساختگی بود و او شخصاً آن ها را فیلم برداری کرده است.
پلیس انگلیس حمله به شهروندان این کشور را در یکی از ایستگاه های متروی لندن، اقدام ضد تروریستی معرفی کرد.