جمعی از مردم تبریز متشکل از دانشجویان، بسیجیان، هیات های مذهبی و ... با تجمعی قانونی در مقابل کنسولگری جمهوری آذربایجان، اعتراض خود را نسبت به حادثه اخیر نارداران و کشته و زندانی شدن جمعی از شیعیان این کشور اعلام کردند.

دوشنبه, 16 آذر 1394 09:52

شبکه مخفی تونل‌های داعش

شبکه مخفی تونل های ایجاد شده توسط داعش زیر شهر سنجار توسط نیروهای پیشمرگ کرد کشف شد. 

دوشنبه, 16 آذر 1394 09:43

مدرسه‌ای با یک دانش‌آموز

اکنون 110 مدرسه تک دانش آموزی در کشور در راستای توسعه رویکرد عدالت آموزشی در مناطق محروم کشور فعال است.